MOST PAMIĘCI 2012, inspirowany duchem Rajdu Katyńskiego, był drugą wyprawą motocyklową śladami łagrów sowieckich. Pierwsza, zorganizowana w 2011 r. miała na celu ukazanie dramatu polskich więźniów zesłanych w latach 40. XX w. do łagrów kołymskich. Dla nas Tragedie Katynia i Kołymy, mimo iż miejsc oddalonych od siebie łączy historia naszych ukaranych przez los rodaków. Niejako wymiana ziemi Jasnogórskiej z tą oddaloną tysiące kilometrów od ojczyzny, jest właśnie tym Mostem Pamięci, który symbolicznie zbudowaliśmy naszą podróżą. Cel, który zaplanowano został osiągnięty, zebraliśmy ziemię z 13 różnych miejsc. Zmotywowani, pełni sił i gotowi do działania, postanowiliśmy pójść dalej tą drogą, co zaowocowało nowym przedsięwzięciem.
Kolejną podróżą, pragnęliśmy uczcić pamięć ofiar represji Stalinowskich. W tym roku celem Mostu Pamięci był Kazachstan. Po wywózkach do gułagów w tym kraju, wielu Polaków, wspaniałych patriotów musiało pozostać tam na stałe.

Głównym przesłaniem tej wyprawy były odwiedziny rodaków mieszkających na obczyźnie, przekazanie im Jasnogórskiej ziemi, oraz zebranie ziemi z miejsc naznaczonych przez piętno sowieckiej represji. Jednocześnie pragniemy promować Polskość, podkreślając historyczny i zarazem bolesny wymiar tragicznych dziejów naszych rodaków, co dla nas uczestników jest niezwykle cenne i szalenie mobilizujące.

Trasa obejmowała ok. 15 000 kilometrów.

Kazachstan

W dniu 1 sierpnia 2012 po uroczystej mszy na Jasnej Górze wyruszyliśmy z Częstochowy w kierunku Katynia, poprzez Białoruś , następnie kierując się do Jarosławia, dalej do Perm 36 – który był oficjalnie ostatnim działającym obozem pracy- gułagiem na ziemiach ZSRR, zamkniętym w 1987 r. W 25 rocznice jego zamknięcia przekazaliśmy urnę z ziemią zebraną podczas ubiegłorocznej wyprawy Most Pamięci 2011 – Jasna Góra – Katyń – Kołyma. W Kazachstanie odwiedziliśmy najważniejsze miasta i miejsca upamiętniające tragedię zesłańców.

W dniach 11 – 15 sierpnia, w miejscowości Ozjornoje, byliśmy uczestnikami spotkania młodzieży Polonijnej z Kazachstanu i Środkowej Azji. Ozjornoje to wioska, która powstała w czerwcu 1936 r., po bezprawnym przesiedleniu Polaków z Ukrainy do Kazachstanu. Przesiedleńcy pierwsze lato przeżyli w namiotach, ale do nadejścia zimy zdążyli wybudować ziemianki. W marcu 1941 r. w pobliżu wioski powstało jezioro. Było w nim mnóstwo ryb, dzięki którym Polacy uniknęli śmierci głodowej w czasie wojny. 24 czerwca 1997 roku w miejscu gdzie niegdyś pojawiło się jezioro postawiono statuę Matki Boskiej z rybami, w podzięce za dar jeziora i ryb.

Kolejnym miejscem jest krzyż na pobliskiej Górze Oblicza Pocieszenia (w języku kazachskim Ahim bietten) to pomnik ku czci wszystkich ofiar represji w Kazachstanie. Dalej pojechaliśmy do Malinowki (obecnie Akmol niedaleko Astany) tutaj mieścił się AŁŻIR. Słowo to jest złożone z pierwszych liter rosyjskiej nazwy tego obozu: Akmolińskij Łagier Żon Izmiennikow Rodiny (po polsku: Akmoliński Obóz Żon Zdrajców Ojczyzny). W obozie tym osadzano kobiety, które były: żonami, siostrami, matkami, mężczyzn uznanymi przez reżym stalinowski za „Zdrajców Ojczyzny”. Niedaleki cmentarz kobiecy jest świadectwem, okrutności sowieckiego systemu.

Dolinka (niedaleko Karagandy) jest miejscem, gdzie kiedyś znajdowała się administracja dowództwa KARŁAGU (Karagandyjskij łagier), obecnie to Muzeum Pamięci Ofiar Politycznych Represji w Dolince. Długo szukany cmentarza „Mamoczkino” , który jest miejscem pochówku dzieci narodzonych w łagrze.

Spassku to jeden z obozów NKWD (tzw. obóz spasozawodski) obejmował 110 tys. hektarów. W latach 1930-1960 przebywało w nim przeszło 40 tys. ludzi 26 narodowości. Oddział w Spassku w okresie II wojny światowej był miejscem przetrzymywania jeńców wojennych (w tym Polaków) oraz osób represjonowanych politycznie.

W powrotnej drodze kierując się do Katynia połączyliśmy się z Rajdem Katyńskim, gdzie na uroczystej mszy została przekazana ziemia z naszej wyprawy MOST PAMIĘCI 2012 JASNA GÓRA – KAZACHSTAN – KATYŃ

SKŁAD WYPRAWY:

Włodzimierz Lach – motocyklista MMRK uczestnik X i XI Rajdu Katyńskiego, inicjator i organizator MOSTU PAMIĘCI 2011 JASNA GÓRA – KATYŃ – KOŁYMA . Ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR.

Sławomir Szymaniak– motocyklista MMRK uczestnik X i grupowy XI Rajdu Katyńskiego,

Andrzej Skolimowski – motocyklista MMRK uczestnik IX, wielokrotnie odprowadzał Rajd Katyński na Litwę lub Ukrainę , uczestnik Rajdu Ojców Naszych Starym Szlakiem,

Ks. Roman Karpowicz– motocyklista MMRK uczestnik XI Rajdu Katyńskiego, podróże motocyklowe do Francji, Rumuni, Chorwacji, Alpy

Zdjęcia z wyprawy