„Ochrzczeni Polacy odchodzili do Boga, ale pozostawał ochrzczony naród, który dotrwał do tysiąclecia i trwa nadal”
Ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, na szlaku Tysiąclecia w 1966 roku.

W 966 roku książę Mieszko I przyjął Chrzest. Rozpoczęła się chrystianizacja Polski. Powstało biskupstwo misyjne w Poznaniu. Zjazd gnieźnieński w 1000 roku był początkiem metropolii w państwie Piastów – Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego. Powstały także wówczas biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. Wśród najważniejszych miejsc związanych z chrześcijańską Polską wymieniamy także Warszawę i Serce oraz duchową stolicę – Jasną Górę. W 1050 lat od Chrztu Polski wyruszamy na szczególną pielgrzymkę do miejsc związanych z początkami Kościoła w Polsce. Odwiedzimy i spróbujemy „dotknąć” historię naszego chrześcijańskiego Narodu.

Zapraszamy do udziału – wybierz się na:

Pielgrzymkę Rajd Motocyklowy „Milenijny” w 1050 rocznicę Chrztu Polski

Warszawa-Gniezno-Poznań-Wrocław-Kraków-Jasna Góra

Organizatorzy:

Leszek Rysak, Krzysztof Butlewski

Patronat:

E. Arcybiskup Henryk Hozer, metropolita warszawsko-praski
E. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski

Współorganizatorzy:

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Komandor Rajdu:

Leszek Rysak (leszek.rysak@gmail.com)

PROGRAM:

29.04.2016 – Piątek

– od godz. 19:00 – przyjazd do Domu Prymasa w warszawskiej Choszczówce

– godz. 21:00 – Apel Jasnogórski (Kaplica)

– godz. 22:00 – spotkanie poświęcone 1050 rocznicy Chrztu Polski

30.04.2016 – Sobota

Trasa*: Warszawa – Tum pod Łęczycą – Gniezno – Kruszwica

1.05.2016 – Niedziela

Trasa*: Lednica – Poznań

2.05.2016 – Poniedziałek

Trasa*: Wrocław – Kraków

3.05.2016 – Wtorek

Trasa*: Jasna Góra – udział w uroczystościach 1050 rocznicy Chrztu Polski

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zapisy listem elektronicznym u Komandora Rajdu prowadzimy do dnia 27.04.2016. Zgłaszając uczestnictwo proszę podać:
imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rajdu;
telefon kontaktowy;
adres elektroniczny do korespondencji;
markę/i i model/e motocykla.
Nocujemy w piątek w Domu Pamięci Prymasa w Choszcówce, kolejne noclegi „pod dachem” (konieczne materace/karimaty i śpiwory).
Przyjeżdżamy na motocyklach udekorowanych biało-czerwona flagą.
Każdy uczestnik otrzyma rajdowe upamiętnienie (znaczek) i nalepkę na motocykl.
Organizatorzy zapewniają miejsce noclegowe oraz wrzątek i „kiełbasę” na ogniskach – pozostałe wyżywienie w czasie Rajdu jest w gestii uczestników.
Pamiętajmy o zabraniu ze sobą obok dobrego humoru również śpiewnika, chęci śpiewania na ognisku oraz ewentualnie instrumentu muzycznego.
W czasie Rajdu organizatorzy przewidzieli również Motocyklową Grę Historyczną.
Organizacja Pielgrzymki – Rajdu Motocyklowego „Milenijnego” nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr 223, poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie zobowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.
Wpisowe: 250,- PLN (wpłaty po dołączeniu do Rajdu).
Wpisowe obejmuje organizację rajdu, upamiętnienia, wejścia do muzeów, etc.
Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji organizacyjnych Pielgrzymki – Rajdu Motocyklowego „Milenijnego” w 1050 rocznicę Chrztu Polski. Warszawa-Gniezno-Poznań-Wrocław-Kraków-Jasna Góra.

*miejsca kluczowe na trasie

Brak Komentarzy

Dodaj komentarz