„Ochrzczeni Polacy odchodzili do Boga, ale pozostawał ochrzczony naród, który dotrwał do tysiąclecia i trwa nadal”
Ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, na szlaku Tysiąclecia w 1966 roku.

W 966 roku książę Mieszko I przyjął Chrzest. Rozpoczęła się chrystianizacja Polski. Powstało biskupstwo misyjne w Poznaniu. Zjazd gnieźnieński w 1000 roku był początkiem metropolii w państwie Piastów – Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego. Powstały także wówczas biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. Wśród najważniejszych miejsc związanych z chrześcijańską Polską wymieniamy także Warszawę i Serce oraz duchową stolicę – Jasną Górę. W 1050 lat od Chrztu Polski wyruszamy na szczególną pielgrzymkę do miejsc związanych z początkami Kościoła w Polsce. Odwiedzimy i spróbujemy „dotknąć” historię naszego chrześcijańskiego Narodu.

Zapraszamy do udziału – wybierz się na:

Pielgrzymkę Rajd Motocyklowy „Milenijny” w 1050 rocznicę Chrztu Polski

Warszawa-Gniezno-Poznań-Wrocław-Kraków-Jasna Góra

Organizatorzy:

Leszek Rysak, Krzysztof Butlewski

Patronat:

E. Arcybiskup Henryk Hozer, metropolita warszawsko-praski
E. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski

Współorganizatorzy:

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Most Pamięci  w Święto Odzyskania Niepodległości odsłonił pomnik Józefa Piłsudskiego ufundowany na 1050 rocznicę Chrztu Polski.

ŚWIĘTOWANIE DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W ŻYWCU

11 listopada przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz oraz liczne delegacje młodzieży szkolnej i mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Żywiecki oraz fundator pomnika Włodzimierz Lach.

Opublikowany przez Most Pamięci 26 listopada 2016

Komentarze zablokowane