okładka płyty DVD

DVD Matka Boża Kazmierzowska Rajcza


Fundacja “Most Pamięci” w 2017 r. wydała płytę DVD z okazji renowacji oraz koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia-Kazimierzowskiej. Album zawiera 2 płyty DVD które dotyczą historii i konserwacji cudownego obrazu oraz uroczystością Koronacji Cudownego Obrazu.

Obraz Matki Bożej Miłosierdzia – Kazimierzowskiej, liczący już ok. 350 lat, uważany jest za najpiękniejszą XVII – wieczną kopię Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Wizerunek „Pani Rajczy” najprawdopodobniej powstał w malarni na Jasnej Górze w II połowie XVII w. Specjaliści wskazują na wybitne zdolności kopisty, obraz wykonany został wyjątkowo kunsztownie. Według badaczy owym zdolnym kopistą mógł być paulin o. Jan Felicjan Ratyński, uczestnik obrony Jasnej Góry w czasie „potopu szwedzkiego”. Szczególnym wyróżnikiem rajczańskiego Wizerunku są precyzyjnie namalowane, tzw. korony władysławowskie, które dla częstochowskiego Obrazu ufundował brat Jana Kazimierza, król Władysław IV Waza. Owe korony nie zachowały się, więc rajczański Obraz stanowi także „swoisty dokument” do dziejów Ikony z Jasnej Góry.


Nazwa Obrazu z Rajczy wskazuje na jego „królewskie pochodzenie”– był własnością króla Jana Kazimierza. Wizerunek towarzyszył władcy w czasie prowadzonych przez niego wojen, z tego powodu pierwotnie posiadał hebanową ramę ze srebrnymi aplikacjami, umożliwiającą ustawianie go na stole lub ołtarzu. Król Jan Kazimierz po swojej abdykacji, wyjeżdżając do Francji w 1669 r., gościł w żywieckim zamku. Wtedy rajczańscy górale poprosili władcę o zezwolenie na wybudowanie w królewskich włościach kościoła. Monarcha ofiarował dla przyszłej świątyni swój ulubiony obraz – właśnie kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, do której miał szczególne nabożeństwo.


Wizerunek został umieszczony we wzniesionym w 1674 r. drewnianym kościele św. Wawrzyńca i św. Kazimierza królewicza w Rajczy. Pod koniec XIX w. we wsi wzniesiona została nowa świątynia. W 1997 r. stała się lokalnym sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej.
W 2016r. Wizerunek Matki Bożej Kazimierzowskiej został poddany w Krakowie specjalistycznym pracom renowacyjnym i konserwatorskim, dzięki którym odzyskał dawny blask oraz został właściwie zabezpieczony na przyszłe lata. Do Rajczy wrócił 1 kwietnia 2017r.


1 lipca 2017r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Miłosierdzia – Kazimierzowskiej. Koronę, zrobioną ze złota ofiarowanego przez wiernych, nałożył na obraz bp Roman Pindel. Koronacja była kolejnym etapem ciągłości i wzrostu kultu, którym wierni darzą Matkę Bożą.

Komentarze zablokowane