Foto: Andrzej Wiśniewski

34 000 kilometrów pamięci

Tegoroczny Most Pamięci będzie liczył ponad 34 000 kilometrów, motocyklowy szlak poprowadzi m.in. przez Smoleńsk, Katyń, Kazań, Krasnojarsk, Irkutsk czy Jakutsk. Wszystko po to, by oddać hołd i cześć rodakom, którzy poświęcili swoją wolność i życie, ginąc
na wschodniej Syberii.

Włodzimierz Lach jest ratownikiem górskim, Grupy Beskidzkiej GOPR, ale jego pasją są również motocykle. Kilka lat temu zainicjował wyprawy motocyklowe MOST PAMIĘCI – to również jest ratownictwo, tylko dotyczy ratowania pamięci historycznej Polaków rozsianych po różnych zakątkach świata – podkreśla.

Most Pamięci to nie tylko podróżowanie, poznawanie nowych krajów i ludzi, ale przede wszystkim stanowi kultywowanie pamięci o rodakach i historii. Z każdego miejsca, a było ich już ponad 70. motocykliści przywieźli grudkę ziemi jako swoisty symbol powrotu Polaków
do ojczyzny.

Pierwsza wyprawa w 2011 roku na Kołymę miała ukazać dramat Polaków zsyłanych do łagrów Sibiru. Druga, w 2012 roku do Kazachstanu przypominała o więźniach zsyłanych z terenów Rosji i nie tylko. Trzeci Most Pamięci wiódł wzdłuż Kanału Białomorskiego w 80. rocznicę jego otwarcia i prowadził przez wyspy Sołowieckie, które były miejscem najcięższego obozu pracy dla 170 tysięcy więźniów. W 2014 roku Most Pamięci oddał hołd polskiemu orężu w bitwach pod Varną oraz Wiedniem, a w 2015 roku w 70. rocznicę wyzwolenia nazistowskich obozów zagłady motocykliści odwiedzili Oświęcim, Ravensbruck oraz Dachau, dzięki czemu powstał film „Moje bohaterki” mówiący o losach więźniarki Ravensbruck – Stanisławie Śledziejowskiej Osiczko.

Wyprawa motocyklowa śladami Polaków na Syberię wschodnią w setną rocznicę odzyskania niepodległości, jako hołd polskim Bohaterom, jak również Memoriał Wiktora Węgrzyna założyciela Rajdu Katyńskiego” bo tak nazywa się tegoroczny projekt, startuje 23 czerwca 2018 roku i potrwa ponad dwa miesiące.

Podczas wyprawy, która będzie wyjątkowo długa i daleka, bo będzie wyprawą dookoła Azji, motocykliści pokonają ponad 34 000 kilometrów. Trasa będzie przebiegała przez Smoleńsk, Katyń, Kazań, Krasnojarsk, Bratsk, Irkutsk, Czyte, Jakutsk, Jagodno, Magadan, a droga powrotna przez Mongolię, Kazachstam, Gruzję, Turcję, Rumunię i Austrię gdzie na Kahlenbergu odbędą się uroczystości 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy wszędzie będą odwiedza

miejsca związane z polską historią oraz Polaków tam żyjących.

Wzorem lat poprzednich Most Pamięci będzie kultywował pamięć historyczną, pamięć
o drugim człowieku, o tym który poświęcił na ołtarzu wolności swoje życie ginąć w łagrach sowieckich na wschodniej Syberii.