Miło nam poinformować, iż fundacja „Most Pamięci” będzie realizować po raz pierwszy, Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, ASOS wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu jest wspieranie i motywowanie seniorów do aktywnego uczestnictwa społeczeństwie. Priorytetem jest budowanie w sferze publicznej pozytywnego wizerunku seniora oraz starości, z którą w parze idzie pomoc obywatelska niesiona seniorom z gminy Rajcza. Cel główny zawarty jest w celach szczegółowych projektu i przedstawia się następująco:

 1. Utworzenie i promowanie pozytywnego wizerunku seniora, jako osoby aktywnej i otwartej na problemy lokalnego środowiska, umiejącej właściwie diagnozować i rozwiązywać własne problemy,
 2. Jednoczenie seniorów i utrwalanie ich partycypacji w życiu publicznym, poprzez kształtowanie świadomości ekonomicznej, bezpieczeństwa oraz prozdrowotnej osób 60+.
 3. Podniesienie samooceny, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzrost aktywności własnej, poprawa ogólnego samopoczucia, zminimalizowanie koncentracji na problemach związanych z podeszłym wiekiem.
  Cele realizowane będą poprzez następujące działania:
  – Wydawanie kwartalnika „Most aktywnego seniora”
  – Utworzenie kanału informacyjno-filmowego dla seniorów na YouTube, na którym będą ukazywać się cykliczne audycje skierowane dla osób 60+,
  – Realizacja zajęć integracyjnych dla seniorów: zajęcia prowadzone będą raz w miesiącu i poruszać będą zagadnienia z zakresu finansów, bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej, historii oraz kultury
  – Utworzony zostanie Bank Informacji Finansowej.

Komentarze zablokowane