W tym roku Fundacja Most Pamięci pragnie przekazać do
naszego sanktuarium w Rajczy wota z wycieczek organizowanych
w ramach projektu „Most Aktywnego Seniora”dla mieszkańców
naszej gminy.
Podczas wyjazdów seniorzy pobierali grudkę ziemi
z miejsc szczególnych dla naszej historii i tożsamości narodowej.
Jest to ziemia z miejsc naznaczonych krwią i bohaterstwem
Polaków, nazywanych „Golgotą Wschodu i Zachodu”.
Wotum, które pragniemy przekazać pochodzi z:
Twierdzy Przemyślwały obronne,
Radecznicymiejsce pochówku Żołnierzy Niezłomnych,
,,Majdanku,,obóz koncentracyjny,
Pomnika Poległym I Pomordowanym Na Wschodzie
Więzienia Na RakowieckiejMuzeum Żołnierzy Wyklętych
i Więźniów Politycznych PRL,

Ossowabitwa w wojnie polsko-bolszewickiej 1920,
Treblinkiobóz zagłady,
Sokółki cmentarz bitwy nadniemeńskiej 1920r.,
Kuźnicycmentarz bitwy nadniemeńskiej 1920r.,
Góry SzubienicGolgota Wschodu, miejsce straceń Polaków.

Komentarze zablokowane