Miło nam poinformować, że nasza fundacja rozpoczyna projekt „Nowoczesny senior”.

Program: Programu wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Tytuł projektu: „Nowoczesny senior” Wartość dofinansowania: 183.930,00zł Całkowity koszt inwestycji: 206.880,00zł

Grupę docelową niniejszego projektu stanowi 60 osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących teren gminy Rajcza oraz gmin z nią sąsiadujących – Ujsoły, Milówka. Działania zaplanowane w zadaniu kierujemy do wszystkich z tego przedziału wiekowego bez względu na płeć, aktywność zawodową, status rodzinny czy zainteresowania. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb seniorów w zakresie nabycia i podniesienia znajomości i posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, korzystania z nowych mediów oraz ich aktywizacji społecznej w zakresie rozwijania swoich pasji, które mogą wykonywać i dzielić się nimi bez konieczności utrzymywania bliskich kontaktów. Seniorom zostanie przekazana wiedzy na temat korzystania z komputera, smartfonu czy tabletu (nauka wykorzystania ich podstawowych funkcji do kontaktu z bliskimi, pozyskiwania informacji, zakupów i płatności on-line, załatwiania spraw urzędowych i administracyjnych) czy rozwijania swoich pasji takich jak filmowanie i edycja cyfrowa filmów z jednoczesną nauką dzielenia się tą pasją przy pomocy portali społecznościowych (facebook, instagram, tiktok, youtube, pinterest, itp.).

W ramach projektu:
– przeprowadzony zostanie kurs Nowoczesne Technologie dla Seniora oraz prowadzony będzie Punkt Informacyjny dla Seniora,
– przeprowadzony zostanie kursu filmowania z warsztatami i konkursem „Przygoda z kamerą”.
Seniorzy poznają tajniki filmowania oraz wezmą udział w zajęciach z montażu filmu, który będzie efektem wyjazdowych warsztatów filmowych. Efektem końcowym kursu będzie stworzenie filmu i wzięcie udziału w konkursie.

Komentarze zablokowane