Fundacja prowadzi wiele działań mających na celu aktywność społeczną.

Aktywizacja społeczna to szeroko pojęte działania integracyjne oraz rozwój talentów, której celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia.
Aktywizacja społeczna każdej grupy społecznej zaczyna się w środowisku lokalnym. O powodzeniu każdego z podjętych przedsięwzięć decyduje wiele czynników. Niewątpliwie jednym z nich jest integracja społeczności i wzbudzenie wśród jej członków chęci do działania. Powoduje to większe poczucie spełnienia, sensu życia, zdowolnie z relacji z innymi oraz wykazywanie optymizmu.

Jako Fundacja chcemy weprzeć aktywizację społecznę organizując różnorodne spotkania integracyjne, festyny, wycieczki, koncerty, wykłady o tematyce historycznej dla młodzieży szkolnej, projekcje filmów oraz rajdy motocyklowe.