Most Aktywnego Seniora III

_

Fundacja Most Pamięci z siedzibą w Rajczy pozyskała dotację na realizację działań skierowanych do seniorów w ramach projektu pt. „Most Aktywnego Seniora III” realizowanego w okresie 01.05.2021- 31.12.2021 w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ten skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących gminę Rajcza a także sąsiadujące gminy Ujsoły i Milówkę bez względu na płeć, aktywność zawodową, status rodzinny czy zainteresowania.

Głównym celem tegorocznej edycji projektu “Most Aktywnego Seniora” Aktywni + 2021 jest zaangażowanie społeczne w obszarach obywatelskim, kulturowym i edukacyjnym seniorów zamieszkujących teren gminy Rajcza oraz zaspokojenie potrzeb seniorów w zakresie nabycia i podniesienia znajomości i posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.