_

Fundacja Most Pamięci

_

Głównym celem fundacji jest pogłębienie stanu świadomości historycznej społeczeństwa. Oddziaływanie wychowawcze na młode pokolenie. Promowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie oraz przekazywanie społeczeństwu wiedzy z zakresu historii Polski. Dbałość o tradycje narodowe, popularyzacja postaw patriotycznych połączona z promocją osób zasłużonych dla polskiego patriotyzmu. Opracowanie i publikacja dokumentów, wspomnień świadectw świadków wydarzeń historycznych. Popularyzacja wiedzy historycznej. Organizowanie patriotycznych wypraw motocyklowych. Działalność charytatywna na rzecz chorych dzieci, osób w podeszłym wieku, rodaków znajdujących się w trudnej sytuacji losowej. Objęcie szczególną pomocą Polaków mieszkających na terenie byłych republik Związku Radzieckiego. Promowanie działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej. Wspieranie działalności bibliotekarskiej, archiwistycznej, muzealnej. Działalność w obrębie kultury, edukacji, pracy naukowej oraz technologii informacyjnej. Działalność odpłatna pożytku publicznego: usługi w zakresie nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych oraz nagrań dźwiękowych i muzycznych. Produkcja filmów, programów telewizyjnych, działalność wydawnicza.

_

Cele Fundacji

_
46Zorganizowanych Spotkań
8Wypraw Motocyklowych
2Pomniki Pamięci
9Produkcji Filmowych
_

Autor Przedsięwzięcia

_
Foto: Andrzej Wiśniewski

Włodzimierz Lach – urodził się w Beskidzie Żywieckim i od zawsze jego pasją były góry a z czasem  w miarę dorastania stał się nią człowiek, zwłaszcza ten potrzebujący  pomocy w górach. Dlatego od wielu lat jest Ratownikiem Górskim, Grupy Beskidzkiej GOPR. Drugą jego pasją od wczesnych lat młodzieńczych były i do dzisiaj są motocykle i podróżowanie nimi, dlatego też kilka lat temu zainicjował i organizuję co roku Projekt Most Pamięci. Projekt Włodka dotyczy ratowania pamięci historycznej Polaków rozsianych po różnych zakątkach świata na przestrzeni wieków. Dotarł już do ponad pięćdziesięciu miejsc Golgoty Wschodu i Zachodu, gdzie znajdują się miejsca kaźni naszych rodaków. W ten sposób, jak sam zaznaczył: „stara się ratować pamięć historyczną o Polakach, którzy cierpieli i ginęli w różnych zakątkach świata”. Jest to forma trwania w zadumie i zamyśleniu nad tymi, których pośród nas już nie ma, a którzy ponad życie ukochali swoją ojczystą ziemię i tradycję przodków”.

_

Dane Fundacji

_

Prezes Fundacji:
Włodzimierz Lach
Tel: +48 501 820 007
E-mail: mostpamięci@gmail.com
www.mostpamieci.pl

Fundacja Most Pamięci
Data wpisu do rejestru: 14.04.2017
KRS: 0000674028

NIP: 5532535879
REGON: 367060207
Rachunek Bankowy:
42 1600 1462 1824 0902 5000 0001

Adres:
Rajacza 239 B
34-370 Rajcza
powiat żywiecki
województwo śląskie

_

Statut Fundacji

Pobierz statut fundacji

_