Email

mostpamieci@gmail.com

Adres

Rajcza 239 B, 34-370 Rajcza, powiat żywiecki
_

Wesprzyj fundację

_

Jednym ze źródeł finansowania działalności Fundacji Most Pamięci są darowizny. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy
PKO 42 1600 1462 1824 0902 5000 0001

KRS 0000674028,
data wpisu do rejestru: 14.04.2017
NIP: 5532535879 REGON:
367060207