Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!”

Most Pamięci” to niezwykła inicjatywa, która powstała przy grobach katyńskich. To w tym obecnie najbardziej znanym miejscu sowieckich zbrodni na polskim narodzie zrodziła się myśl: a co z tymi, którzy zginęli odarci z czci i godności gdzieś tam na wschodnich krańcach „nieludzkiej ziemi”, pod kołem podbiegunowym, w syberyjskich łagrach? 

Most Pamięci jest działaniem na rzecz ratowania pamięci historycznej o losach tysięcy Polaków Golgoty Wschodu i Zachodu. Z każdej wyprawy przywozimy z miejsc martyrologii grudkę ziemi jako symboliczny powrót naszych Rodaków do macierzy; ziemi naznaczonej ogromem ludzkiego cierpienia, przesiąkniętej krwią i łzami, pragnieniem wolności, tęsknotą do ojczyzny i rodziny.

Pragniemy przywracać pamięć i oddawać hołd ludziom, którzy ginęli w sowieckich łagrach oraz w więzieniach NKWD odarci przez komunistów z czci i godności, pozbawieni wszelkich praw. Było wśród nich wiele tysięcy Polaków – wspaniałych patriotów, którym przesłanie Bóg – Honor – Ojczyzna wyznaczało drogę życia i męczeństwa.

___________________________________________

Celami Fundacji są:

– wszechstronne działania na rzecz poprawy stanu świadomości historycznej społeczeństwa, samodzielnego myślenia, wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, pielęgnowania i przekazywania młodemu pokoleniu historii Polski

– pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzacja patriotycznych postaw Polaków w przełomowych okresach historii

– opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej

– organizowanie rajdów motocyklowych propagujących i upowszechniających cele statutowe Fundacji oraz jej działalność

–  działalność charytatywna na rzecz chorych dzieci, starców, rodaków w  trudnej sytuacji losowej zwłaszcza mieszkających w byłych republikach Związku Radzieckiego

–  działalność na rzecz polskich Ośrodków Misyjnych

Wesprzyj Fundację

Fundacja Most Pamięci” zajmuje się krzewieniem prawdziwej historii Polski. Jednym ze źródeł finansowania działalności Fundacji Most Pamięci są darowizny. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy