_

Wyprawy Motocyklowe

Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!”

_

Most Pamięci” to niezwykła inicjatywa, która powstała przy grobach katyńskich. To w tym obecnie najbardziej znanym miejscu sowieckich zbrodni na polskim narodzie zrodziła się myśl: a co z tymi, którzy zginęli odarci z czci i godności gdzieś tam na wschodnich krańcach „nieludzkiej ziemi”, pod kołem podbiegunowym, w syberyjskich łagrach? 

Wyprawa motocyklowa śladami Polaków na Syberię wschodnią w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Wyprawa do Fatimy dla Zuzi i Filipka – dzieciaków z jednokomorowym sercem, którzy są podopiecznymi naszej fundacji.

W czasie II wojny światowej w Radecznicy był bardzo silny ruch oporu.

Wyprawa o uczestnictwo podczas obchodów 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz–Birkenau

W 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej głównym celem wyprawy było odwiedzenie miejsc bitew i potyczek z tego okresu.

Wyprawa niosącą PAMIĘĆ o zbrodniach sowieckich. To nie tylko podróżowanie to pamięć o ludziach, naszych Rodakach i ich historii – często jakże tragicznej.

Grudka ziemii jako symboliczny powrót Rodaków do macierzy

Most Pamięci jest działaniem na rzecz ratowania pamięci historycznej o losach tysięcy Polaków Golgoty Wschodu i Zachodu. Z każdej wyprawy przywozimy z miejsc martyrologii grudkę ziemi jako symboliczny powrót naszych Rodaków do macierzy; ziemi naznaczonej ogromem ludzkiego cierpienia, przesiąkniętej krwią i łzami, pragnieniem wolności, tęsknotą do ojczyzny i rodziny.

Pragniemy przywracać pamięć i oddawać hołd ludziom, którzy ginęli w sowieckich łagrach oraz w więzieniach NKWD odarci przez komunistów z czci i godności, pozbawieni wszelkich praw. Było wśród nich wiele tysięcy Polaków – wspaniałych patriotów, którym przesłanie Bóg – Honor – Ojczyzna wyznaczało drogę życia i męczeństwa.